Drewniany taras na gruncie – Jak wykonać ? budowa krok po kroku
15.11.2020

Drewniany taras na gruncie. Budowa krok po kroku

Chcesz wybudować drewniany taras, ale nie wiesz jak? W poniższym materiale przedstawiamy 11 etapów budowy tarasu na gruncie. Jakie materiały i narzędzia będą Ci potrzebne? Co musisz zrobić i od czego zacząć?

Drewniany taras na gruncie krok pierwszy. Wybierz materiał

Konstrukcja nośna tarasu, a w szczególności jej umiejscowienie na gruncie będą uzależnione od wysokości tarasu nad otaczającym dom terenem. Poziom nawierzchni nie powinien być wyżej niż wysokość podłogi w przylegającym do niego pomieszczeniu. Jeśli podłoga jest wyniesiona ponad teren do ok. 20 cm- taras drewniany ułóż na legarach na bezpośrednio utwardzonym podłożu. Przy większej wysokości przyszykuj ruszt nośny, oparty na betonowych słupkach lub bloczkach.

Najtaniej wyniesie Cię użycie drewna krajowego – głównie sosnowego lub nieco droższego modrzewiowego. Możesz także zdecydować się na poszycie z kompozytu (tworzywo sztuczne z mączką drzewną), które jest trwalsze i nie wymaga konserwacji. Najdrożej wyniesie Cię drewno egzotyczne. Oczywiście możesz pójść drogą środka i skorzystać z mieszanki, np. konstrukcja z drewna krajowego z pokryciem deskami egzotycznych gatunków drzew.

Krok drugi . Wytycz obrys

Pracę rozpocznij od wytyczenia miejsca pod budowę tarasu i wskaż charakterystyczne punkty jego konstrukcji. Zarys przyszłego tarasu wyznacz, posługując się zwijaną miarką i sznurkiem, który rozciągniesz pomiędzy wbitymi palikami lub szpilkami. Przy ustalaniu kątów prostych posłuż się prawem Pitagorasa, które pozwoli Ci określić zależności boków trójkąta prostokątnego odpowiadającej proporcji 3 : 4 : 5. Na sznurze odmierz i zaznacz kolejno odcinki (przykładowo: 1,5m, 2m, 2,5m). Najkrótszy umocuj szpilkami wzdłuż elewacji.

Manewrując położeniem końca drugiego odcinka, znajdź punkt, w którym cały obwód sznura będzie napięty. W tym miejscu powinna przechodzić linia pod kątem prostym w stosunku do ściany domu. Podczas kopania sznur będzie uciążliwy, więc zdejmij go po uprzednim oddaniu zarysu brzegu wykopu wyciętym rowkiem w podłożu. Poza obrysem wbij szpilki, które umożliwią Ci rozciągnięcie sznura wyznaczającego linie utworzenia słupków. Jeśli chcesz zbudować taras o innym zarysie niż prostokąt, to łukową krawędź uzyskasz, posługując się sznurem o długości odpowiadającej promieniowi zaokrąglenia, rozciągniętym od szpilki wbitej w jego środku.

Krok trzeci. Roboty ziemne

W wytyczonym obszarze musisz usunąć warstwę roślinną gleby na głębokość 15-30 cm. Jeżeli podłoże jest piaszczyste lub konstrukcja została oparta na słupkach, głębokość może być mniejsza. Grunt wybierz możliwie równomierną grubością. Wstępnie wyrównaj dno i ustal wymagany poziom. Jeśli gleba jest gliniasta i ulega okresowemu nawodnieniu, na dnie wykopu możesz wyłożyć geowłókninę.

Dołki pod słupki rób w rozstawie nie większym niż 1,2 m x 1,2 m. Głębokość na gruntach niewysadzinowych powinna sięgać do 30 cm. Przy pozostałych może wynosić do 90 cm. Dołki możesz wykopać szpadlem. Większe natomiast łatwiej zrobisz świdrem do gleby o średnicy około 25 cm.

Krok czwarty. Zabetonuj słupki fundamentowe

Najłatwiej utworzysz słupki pod konstrukcję tarasu, wykorzystując szalunek tracony w postaci kartonowej rury o średnicy 25-30 cm. Przytnij ją na wymaganą długość. Nie musi sięgać dna wykopu. Możesz oprzeć ją na listewkach spoczywających na ziemi. Szalunek możesz zrobić również ze zbitych desek czy płyt.

Do wypełnienia szalunku użyj samodzielnie zrobionego betonu z mieszanki żwiru, piasku i cementu. Posiłkuj się następującymi proporcjami, odpowiadającymi 25 kg cementu:

 • 30 litrów piasku,
 • 70 litrów żwiru frakcji 2-8 mm,
 • ok. 15 litrów wody.

Drewniany taras na gruncie krok 5. Płyty na powierzchni

Przy oparciu podłogi tarasu na płycie wykop wypełnij piaskiem lub pospółką, którą zagęścisz wibratorem powierzchniowym. Jeżeli grunt jest gliniasty i niestabilny, wierzchnią warstwę podsypki zmieszaj z cementem i zagęść. Stworzysz w ten sposób stabilny podkład pod płyty. Utwardzona powierzchnia powinna mieć niewielki spadek na zewnątrz. Powinien wynosić mniej więcej 1-1,5%. Umożliwi to samoczynny spływ wody opadowej.

Poziom podłoża ustal w zależności od grubości płyt, na których będą oparte legary. Przyjmując typowe wymiary (wysokość 5 cm i grubość deski pokryciowej 2,5 cm), obliczymy położenie wierzchu płyt podporowych względem planowanego poziomu tarasu. Jako oparcie dla legarów możesz wykorzystać płyty chodnikowe grubości 5 cm bądź kładzione na płasko bloczki fundamentowe. Rozmieszczenie podparcia musi umożliwić rozstawienie legarów co 50 cm. Ważne jest także oparcie ich w równych odstępach. Wierzch płyt musisz wstępnie wypoziomować sznurem i długą poziomnicą.

Krok szósty. Ruszt krzyżowy na słupkach

Konstrukcja nośna tarasu oparta na słupkach wymaga utworzenia rusztu krzyżowego. Powinien składać się on z belek i prostopadle przymocowanych do niego legarów. Jeżeli rozstaw słupków wynosi 1 x 1-1,2 x 1,2 m, przekroje elementów konstrukcyjnych z drewna sosnowego i przy przeciętnym obciążeniu użytkowym tarasu nie mogą być mniejsze niż 8 × 10 cm dla belek i 5 × 7 cm dla legarów.

Układ rusztu dostosuj do pożądanego przebiegu desek pokrycia. Standardowe rozmieszczenie legarów wynosi co 50 cm. W przypadku konieczności ich zagęszczenia, wstaw dodatkowe, oparte na dwóch sąsiadujących belkach.

Siódmy krok. Umocuj konstrukcję

Zacznij od przyczepienia uchwytów. Następnie wypoziomuj belki. W zabetonowane obejmy wstaw belki i korygując ich wysokość drewnianymi podkładami, ustal ich poziome nałożenie. Skrajne belki posłużą Ci jako baza do rozciągnięcia sznura, którym wyznaczysz lokalizację pozostałych podpór. W przypadku, gdy na słupkach nie ma zabetonowanych wcześniej obejm, zamocuj uchwyty, przykręcane za pomocą kołków rozporowych i śrub. Wykorzystaj wtedy tymczasowe podpory montażowe do ustawienia najpierw belek, a następnie złącz je z obejmami, które przykręcisz do słupków. Przytwierdź legary długimi wkrętami na zamocowanych belkach. Rozstawienie nie powinno przekraczać 50 cm.

Drewniany taras na gruncie krok 8. Umocuj odeskowanie

Deski tarasowe przytwierdź do legarów za pomocą wkrętów (przechodzących przez wierzch pokrycia). Jeżeli mocujesz deski kompozytowe, użyj spinek. Pod deskami warto rozłożyć specjalną folię izolacyjną. Deski mocuj w dwóch punktach do każdego legara, w odległości co najmniej 1,5 cm od krawędzi deski i po uprzednim jej nawierceniu. Nie układaj ich na styk, zostaw przestrzeń 3-5 mm.

Krok 9. Konserwacja

Zanim ułożysz wszystkie elementy drewniane, pamiętaj o ich wcześniejszej impregnacji. Uzupełnij impregnat w miejscu ich nacinania czy strugania. Po zamontowaniu również możesz zdecydować się na impregnację.

Drewniany taras na gruncie. Narzędzia

Przed budową tarasu musisz zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia. O jakich narzędziach mowa? Do budowy tarasu potrzebujesz takich narzędzi, jak:

 • pilarka tarczowa – do przycinania desek,
 • piła łańcuchowa/ręczna – do cięcia belek,
 • wiertarka z wiertłami do drewna – do elementów drewnianych,
 • młotowiertarka z wiertłami – do elementów betonowych,
 • wiertło dwustopniowe z ogranicznikiem głębokości – do przytwierdzania desek na specjalne wkręty,
 • miara, poziomica, sznur murarski, szpilki mocujące,
 • szpadel, taczka,
 • zagęszczarka.

Korzystając z tych wszystkich narzędzi, z pewnością wybudujesz taras z drewna.

Drewniany taras na gruncie. Materiały

Głównie wykorzystuje się drewno krajowe lub gatunki egzotyczne. Do montażu posłużą Ci elementy systemowe: podkładki, taśmy izolacyjne, wkręty i śruby ze stali nierdzewnej. Nie zapomnij o materiałach izolujących drewno w postaci gumowych podkładek lub papy. Potrzebny będzie piasek lub pospółka, żwir i cement. Do budowy słupków wykorzystasz szalunki tracone w formie kartonowej rury oraz uchwyty do mocowania drewnianych belek.

Budowa tarasu tylko z pozoru może wydawać się trudna. W rzeczywistości jest to nietrudna robota budowlana, z którą poradzi sobie każdy.

Kategorie

Balkon i taras Budowa Taras i altana Wokół domu

Podziel się