Kto i kiedy może wybudować garaż bez pozwolenia?
15.11.2020

Kto i kiedy może wybudować garaż bez pozwolenia?

Bez pozwolenia w Polsce możesz wybudować garaż z pełnymi ścianami lub wiatę garażową. Jakie formalności i kiedy musisz spełnić, aby schronienie dla Twojego pojazdu było zgodne z przepisami prawa budowlanego?

Na początek dowiedz się, czym jest garaż. Prawo polskie nie wskazuje jasno definicji garażu, ale określa jego konstrukcję. Za garaż uważa się pomieszczenie dla pojazdów zamknięte, czyli ze ścianami oraz mające dach. Wiata garażowa znów nie jest konstrukcją budowlaną. Wprawdzie zawiera dach czy elementy wspierające, ale nie posiada ścian nośnych i nie jest związana trwale z podłożem.

Dzięki zmianom w prawie budowlany budowa garażu czy wiaty garażowej nie wymaga pozwolenia na budowę. Jakie zatem formalności musisz spełnić, aby postawić garaż czy wiatę?

Sprawdź, kiedy możesz wybudować garaż bez pozwolenia

Pozwolenia na budowę nie wymagają konstrukcje garażowe, które nie przekraczają powierzchni 35 m2. Sam zamiar budowy zgłaszasz we wniosku składanym do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Natomiast, jeśli Twój garaż przekroczy podany wymiar np.: przez drugą kondygnację, wtedy musisz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Dodatkowo garaż musi być jedną z 2 budowli na każde 500 m2 na Twojej działce. Musisz liczyć wszystkie ganki, altany wiaty. Jeśli budynków jest więcej, to potrzebujesz pozwolenia na budowę.

Jakie warunki prawne musi spełniać garaż?

Usytuowanie garażu jest już ściśle określone przez przepisy prawa budowlanego. Zanim jednak je poznasz, sprawdź najpierw miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uzyskasz go w starostwie czy urzędzie gminy. Dowiesz się czy Twoja działka nie jest terenem objętym ochroną – przyroda lub nie jest wpisany w rejestr zabytków. W tym wypadku pozwolenie na budowę jest konieczne. Jeśli masz wolną rękę do budowy, to zobacz, jak usytuować garaż na działce. Garaż musisz postawić tak, aby:

  • ściana bez okien i drzwi znajdowała się minimum 3 m od granicy działki,
  • ściana z oknami i drzwiami znajdowała się 4 m od granicy działki.

Od te reguły są wyjątki, czyli możesz postawić garaż 1,5 m od granicy, jeśli:

  • stawiasz garaż na działce o powierzchni nie większej niż 16 m2,
  • pozwala na to lokalny plan zagospodarowania przestrzennego,
  • długość obiektu nie przekracza 6,5 m wzdłuż granicy, a jego wysokość nie przekracza 3 m.

Dla przepisów budowlanych nie ma znaczenia materiał, z jakiego jest wykonany obiekt. Garaż może być murowany, drewniany czy blaszany – przepisy i wymogi pozostają bez zmian.

Wiata garażowa – formalności

W przeciwieństwie do garażu wiata jest tańszym przedsięwzięciem. Nie trzeba do niej wiele materiału, można ją wybudować przy domu czy stojącą niezależnie. Przepisy budowlane pozwalają na wybudowanie takiej konstrukcji bez pozwolenia, kiedy ma powierzchnię zabudowy nie większa niż 50 m2.

Należy jedynie zawiadomić inspektora nadzoru budowlanego w starostwie. W samym zgłoszeniu:

  • określasz tylko rodzaj i zakres wykonywanych robót,
  • termin rozpoczęcia prac,
  • przedkładasz rysunki, szkice poglądowe,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Jeśli do 30 dni urząd nie wniesie sprzeciwu, możesz wybudować wiatę, jeśli wniesie, dopełniasz wniosek lub poprawiasz wskazane błędy.

Na co musisz zwrócić uwagę budując wiatę?

Przede wszystkim nie jest to konstrukcja dowolna. Sprawdź najpierw w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy nie ogranicza on konstrukcji pod względem wysokości, pokrycia dachu, połaci dachowych czy minimalnej odległości od granic działki. Jeśli Twoja działka nie jest zagospodarowana, to musisz uzyskać dokument o przeznaczeniu działki na cele mieszkalne. Liczba takich wiat nie może być większa niż dwie na 1000 m2. Budowa większej ilości obiektów tego typu czy o powierzchni zabudowy większej niż 50 m2 wymaga pozwolenia na budowę.

W przypadku wiaty nie obowiązują Cię rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadać muszą budynki i ich usytuowanie. Możesz po prostu wybudować ją nawet na granicy działki. Jeśli wiata ma chociaż jedną ścianę pełną, zaciemnisz sąsiednią działkę. Do budowy wiaty ze ścianami na granicy potrzebujesz uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a następnie pozwolenia na budowę.

Kiedy warto postawić garaż a kiedy wiatę?

Poza względami formalnymi weź pod uwagę również walory praktyczne. Garaż z pewnością daje lepszą ochronę przed opadami, silnymi wiatrami, mrozami czy wysoką temperaturą. Jest stabilniejszy i lepiej zabezpiecza Twój pojazd przed włamywaczami. Trudniej jest sforsować zamkniętą bramę niż bezpośrednio dostępne drzwi samochodu. Jest też dobrą inwestycją, kiedy na pewno nie będzie przenoszony w inne miejsce. Za to jest droższy i wymaga więcej opieki. Konserwacje murów, drewna czy blachy są niemal obowiązkowe, aby nie dostała się do wnętrza wilgoć czy rdza na ściany.

Wiata znów jest tańsza, jak wspomniano wcześniej. Możesz ją swobodnie przenieść, ponieważ nie jest trwale osadzona w gruncie, jak np.: murowany garaż. Daje ochronę przed promieniowaniem UV słonecznym, opadami, ale nie utrzyma wyższej temperatury zimą, jak murowany czy drewniany garaż. Nie zawsze jest też tak odporna na wichury czy gradobicia.

Która opcja jest dla Ciebie lepsza? To już Ty o tym decydujesz…

Kategorie

Budowa Garaż Prawo i formalności

Podziel się