Serwis E-BUDOWNICTWO nowe wnioski w procesie budowlanym
04.03.2021

E-budownictwo: nowe elektroniczne wnioski w procesie budowlanym

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) uruchomił serwis e-budownictwo umożliwiający obywatelom i inwestorom wypełnienie i złożenie nowych wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do właściwych urzędów. Z dniem wejścia w życie poszczególnych rozporządzeń inwestorzy zobowiązani są do posługiwania się nowym wzorami – także w drodze przesyłania wniosku w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty lub składając dokumenty bezpośrednio w urzędzie.

Cyfryzacja oznacza przyspieszenie procedur oraz ich ujednolicenie, a także daje możliwość odejścia od dokumentów w formie papierowej. To do obywatela będzie należał wybór czy chce złożyć dany wniosek w sposób elektroniczny czy woli zostać przy tradycyjnym składaniu formularzy. Serwis jest intuicyjny i dostosowany do potrzeb branży budowlanej. To uproszczenie dla wszystkich tych, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z biura czy domu.

Cyfryzacja procesu budowlanego to rewolucja w branży – poinformowała Podsekretarz Stanu w MRPiT Anna Kornecka. Jak dotąd w Polsce od lat wszystkie sprawy urzędowe związane z budownictwem wymagały dokumentacji papierowej. Inwestorzy i ich przedstawiciele składali teczki z wydrukami projektów, zaświadczeń do powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej. Odpowiedzią na to jest serwis e-budownictwo – wyjaśniła wiceminister Kornecka.

Możliwość składania elektronicznych formularzy jest podzielona na etapy. Pierwszy etap, czyli od lutego 2021, umożliwia złożenie m.in. wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę czy też zgłoszenie rozbiórki. W sumie to będzie 13 formularzy. Etap drugi – dodatkowe formularze objęte nowelizacją Prawa budowlanego, w tym w szczególności wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej będzie można złożyć do organu w sposób elektroniczny od lipca 2021 r.

Jakie wnioski można złożyć przez Internet od lutego 2021 roku?

 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego),
 • rozbiórkę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego,
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 • zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego,
 • wniosek o legalizację,
 • wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jakie wnioski można złożyć przez Internet od lipca 2021 roku?

 • wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
 • wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 • wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 • wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
 • zawiadomić o zakończeniu budowy,
 • wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Od 5 lipca 2021 r. będzie można dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Proces składania wniosków poprzez serwis e-budownictwo podzielony jest na 3 etapy:

 • Etap I: polega na wybraniu i wypełnieniu wniosku
 • Etap II: polega na zalogowaniu się do serwisu ePUAP w celu wysłania i podpisania wniosku
 • Etap III: polega na podpisaniu i wysłaniu wniosku do właściwego urzędu

Na stronie znaleźć można również najczęściej padające pytania wraz z odpowiedziami, które mogą być pomocne podczas wypełniania formularzy. Często zadawane pytania można zobaczyć tutaj.

Serwis E-BUDOWNICTWO Pytania i odpowiedzi

Materiał prasowy GUNB

Kategorie

Budowa Polecamy Prawo i formalności Rynek WIadomości

Podziel się