Geoportal. Jak sprawdzić działkę budowlaną online lub telefonem?
03.09.2021

Jak sprawdzić granice działki budowlanej online lub telefonem?

Dawniej, aby poznać granice interesującej Cię działki, należało zgłosić się do uprawnionego geodety. Dokonywał on pomiarów oraz odnajdywał w terenie punkty graniczne. Taką odpłatną usługę można było wykonać jedynie z udziałem właściciela konkretnego gruntu. Jeśli nie znasz właściciela, to jego dane można poznać w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub sądzie rejonowym.

Dziś, dzięki rozwojowi technologii o wiele łatwiej poznasz nie tylko granice działek, ale również dotrzesz do ich właścicieli. W internecie znajduje się kilka portali, zarówno tych prywatnych, jak i rządkowych, które bez wychodzenia z domu pozwolą Ci poznać bardzo dokładne dane o interesującym Cię gruncie.  Warto jednak nadmienić, że portale nie wskazują danych urzędowych, a jedynie ułatwiają poznanie przybliżonych danych. Dlatego, jeśli zdecydujesz się podjąć kolejne kroki w sprawie zakupu, lub określenia granic gruntu, to nie ominie Cię kilka wizyt w urzędach.

Gdzie można sprawdzić granice działki online i jakie są dostępne opcje?

Geoportal.gov.pl

Pierwszym serwisem, który pomoże Ci określić numer i granice działki jest rządowy portal geoportal.gov.pl. Historia tego serwisu sięga roku 2005, a odpowiedzialny za projekt jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Głównym celem stron strony była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw. Wszystko dzięki udostępnieniu dla każdego przedsiębiorcy usług, które oparte są o dane geoprzestrzenne.

Projekt ukończono w roku 2008, dzięki czemu otrzymaliśmy do dyspozycji obszerną bazę danych zawierającą mapy katastralne, dane ogólnogeograficzne i topograficzne. Poza tym również ortofotomapy, rastry map topograficznych i tematycznych, a także rejestr granic i nazw geograficznych. Ponadto na portalu znajdziemy również numeryczny model terenu czy metadane zbiorów i usług danych przestrzennych. Dzięki temu w prosty sposób możesz sprawdzić przybliżony rozmiar działki oraz przydzieloną do niej numerację. Narzędzie to jest w pełni darmowe, a by otrzymać dane nie potrzeba dokumentów ani podpisu elektronicznego.

Polska.e-mapa.net

To portal prywatnej firmy GEO–SYSTEM Sp. zo.o. z ponad 30-letnim doświadczeniem w geodezji. Umożliwia dokładne wyszukiwanie działek i obiektów. Portal współpracuje z kilkudziesięcioma gminami oraz instytucjami, dzięki czemu też umożliwia poznanie granic i numerów działek. Serwis umożliwia lokalizację obiektów według miast i ulic. Co więcej, strona internetowa daje dostęp do map Generalnej Dyrekcji Ochrony środowiska, co pozwala poznać najbliższe rejony i obiekty objęte ochroną. Poznamy też mapy linii kolejowych oraz warunki glebowe, najbliższe placówki pocztowe, szpitale oraz istotne z punktu widzenia mieszkańca obiekty. Pod opieką firmy GEO–SYSTEM są również inne portale. Na przykład katalog metadanych, który udostępnia zbiory danych przestrzennych dla poszczególnych gmin. Do dyspozycji jest również spis mienia komunalnego. Szeroki zbiór różnych informacji może być szczególnie przydatny podczas ustalania cen gruntu.

Geoportal360.pl

Kolejny serwis prywatnej firmy. Nie posiada on tak wielu opcji, jak wcześniej wspominane serwisy. Jednak również pozwala na poznanie powierzchni i granic konkretnych gruntów na mapie. Łatwo można odnaleźć tutaj numer TERYT działki oraz jej obręb. Za opłatą portal daje dostęp do numerów z ksiąg wieczystych. Serwis pozwala również na dokonywanie pomiarów odległości pomiędzy konkretnymi punktami, które zaznacza się na mapie.

OnGeo.pl

To również prywatna usługa pozwalająca na znalezienie działki i ustalenie jej granic. W tym serwisie po wyborze interesującego Cię gruntu można wygenerować raport w formie PDF. Dokument ten jest płatny, a jego cena zależy od szczegółowości informacji, które mają zostać zawarte w gotowym raporcie. Co ciekawe w dokumencie uwzględnione są zagrożenia i uciążliwości wynikające z położenia, na przykład osuwiska i zanieczyszczenie terenu. Istnieje również opcja zawarcia nasłonecznienia wskazanego rejonu i informacje o zagęszczeniu ludności. Jest również fizjografia terenu oraz ograniczenia formalnoprawne jak strefy ochronne wokół rejonów zamkniętych czy cmentarzy.

Co oznaczają konkretne dane działek wskazane na portalach?

Zanim zaczniesz wyszukiwanie swojej działki, warto zapoznać się z danymi, które najczęściej są wyświetlane po wskazaniu gruntu, który Cię interesuje. Należy tutaj wyszczególnić dwie informacje, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niejasne, ale poznanie ich pomoże Ci w późniejszym wyszukiwaniu działek.

Działka ewidencyjna to najmniejsza jednostka podziału geodezyjnego kraju. Każda działka ewidencyjna ma swój unikalny numer, który potocznie nazywa się numerem działki. Oficjalnie, w mapach, numer gruntu nazwany jest numerem ewidencyjnym działki. Numer ten zwykle przyjmuje liczbę naturalną. Gdy na terenie działki dojdzie do podziału, to taki grunt oznacza się za pomocą ułamka. W liczniku znajduje się pierwotnie przydzielony numer działki, a w mianowniku znajdziesz najmniejszą liczbę naturalną, która umożliwia rozróżnienie gruntu.

Do ewidencji działek używa się również identyfikatora działki, zapisuje się go według następującego wzoru: WWPPGG_R.XXXX.NR.

Symbol WW oznacza kod województwa, PP to numer powiatu w danym województwie. GG jest kodem danej gminy w powiecie. R. odpowiada za typ gminy. Oznaczenie XXX jest numerem obrębu ewidencyjnego w gminie, a NR kodem działki w obrębie ewidencyjnym.

Ponadto działki oznacza się również numerem TERYT. To Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju, czyli rejestr, za który odpowiada Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.  Rejestr ten prowadzi się już od roku 1998 i jest standardem identyfikacji terytorialnej dla urzędowych rejestrów i systemów. Dzięki numerowi TERYT można określić dokładną lokalizację działki jak na przykład miasto i ulicę. Każde województwo i gmina ma swój unikalny numer, dlatego do sprawdzenia tego numeru można użyć oficjalnej wyszukiwarki kodów, którą znajdziesz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Dwie pierwsze cyfry kodu odpowiadają za numer województwa, są to liczby parzyste od 02, do 32. Kolejny numer oznacza powiat, a następne są oznaczeniem gminy, miasta i dzielnicy. Ostatnia cyfra wskazuje konkretny rodzaj jednostki osadniczej. TERYT przydaje się szczególnie wtedy, gdy miasta mają podobne do siebie nazwy, dzięki temu unikniesz potencjalnej pomyłki.

Jak sprawdzić granice i numery działek na serwisie Geoportal?

Skoro zapoznałeś się już z dostępnymi możliwościami oraz istotnymi kodami, to sprawdź, jak wyszukać interesującą Cię działkę. W pierwszej kolejności omawiamy serwis geoportal.gov.pl. Pierwsza informacja, jak Ci się ukaże, to komunikat, że przedstawione informacje mają jedynie charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny.

Zacznijmy od lokalizacji interesującego Cię punktu. Na samym początku, po prawej stronie na pewno zauważysz duże okno z legendą oraz możliwymi do naniesienia warstwami na mapę. Możesz tam włączyć między innymi opcję wskazywania obiektów użyteczności publicznej, specjalistyczne informacje geodezyjne, rzeźbę terenu i wiele innych. Aby ułatwić sobie odnalezienie działki, dobrze będzie włączyć ukazywanie adresów oraz ulic i ewidencję gruntów i budynków. Dzięki uruchomieniu tych warstw na mapie wskazane zostaną dokładne granice działek oraz ich kody identyfikacyjne, wraz z numerami posesji.

Wyszukiwanie można przeprowadzić manualnie, z pomocą przybliżenia lokalizacji za pomocą kółka muszki bądź skali po lewej stronie serwisu. Dodatkowo na górze po lewej stronie znajduje się tabelka z dostępnymi opcjami. To właśnie tam jest opcja wyszukiwania, która po rozwinięciu pozwala na dokładniejsze wyszukanie interesującej Cię lokalizacji. Podstawową opcją jest wyszukiwanie ogólne, które umożliwia wpisanie dowolnych danych, jak na przykład adres. Po wpisaniu go wyświetli się kilka propozycji, które są najbliższe Twojemu wyszukaniu. Kolejną możliwością jest użycie szukania za pomocą adresu. 

W okienku, które wyświetli się po lewej stronie, musisz wpisać dokładny adres działki. Jest także możliwość wyszukiwania działek według jej kodu. Kolejną opcją wyszukania jest lokalizacja według współrzędnych, wtedy należy po prostu wpisać konkretne współrzędne dziesiętne w okna tekstowe. Możesz też skorzystać z wyszukiwania słupków kilometrowych drogi, wpisując numer drogi i jej kilometraż. Przyda się to raczej w momencie, kiedy będziesz w terenie. Opcji jest więcej, jednak wspomniane powyżej są najłatwiejsze w obsłudze i w zupełności wystarczą do wskazania dokładnej lokalizacji.

Załóżmy więc, że znalazłeś już swoją działkę. Powinieneś w tym momencie nieco przybliżyć na nią widok, aby ułatwić programowi identyfikację miejsca. Najedź kursorem na wybrany grunt i kliknij na niego prawym przyciskiem myszki. W tym momencie powinno wyświetlić się menu kontekstowe z listą kolejnych możliwości. Portal połączony jest również z mapami Google, więc możesz skorzystać w tym momencie z widoku StreetView, aby poznać otoczenie z perspektywy przechodnia. Kolejną możliwością jest włączenie widoku BDOT10k, czyli widok z perspektywy bazy danych przestrzennych, której szczegółowość odpowiada mapie topograficznej w skali 1:10 000.

Zupełnie nową możliwością jest włączenie chmury punktów, którą dodano w lutym 2021 roku. Dzięki temu wyświetla trójwymiarowy model wybranego obszaru, który składa się z pojedynczych punktów. Możesz dzięki temu poznać aktualne ukształtowanie terenu oraz jego najbliższe otoczenie. Następną opcją jest podanie współrzędnych X,Y,H, które możesz zapisać do przyszłego wyszukiwania.

Zieloną ikoną z literą i oznaczona jest identyfikacja działki. Po kliknięciu tej opcji wyświetli się kolejne okno, które podaje wszystkie najważniejsze dane z ewidencji gruntów i budynków. To tutaj znajdziesz identyfikator działki, miasto, dzielnicę, ulicę i jej numer. Po przesunięciu suwaka w dół ukazuje się też kod QR wraz z możliwością pobrania raportu o zagospodarowaniu przestrzennym. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie istotne informacje z możliwością ich wydruku.

Znając już miejsce i informacje o swojej działce możesz także sprawdzić jej powierzchnię. W tym celu w tabelce w lewym górnym rogu wybierz opcję pomiary i przejdź do opcji mierzenia powierzchni. Dzięki temu możesz poprowadzić pomiar według wskazanych niebieską linią granic gruntu i poznać jej dokładny wymiar.

Sprawdzanie granic działki przy pomocy polska.e-mapa.net

W tym przypadku program może wydawać się nieco bardziej intuicyjny. Można uruchomić go zarówno dla całej Polski, jak i tylko dla konkretnych powiatów.

W tym serwisie na samym początku nie trzeba nakładać żadnych warstw na mapę. Wszystko, co ułatwia znalezienie, jest już nałożone. Wystarczy więc jedynie kliknąć na pole wyszukiwania w prawym górnym rogu. Tak samo, jak w przypadku rządowego geoportalu możesz wpisać współrzędne, wyszukać działkę po jej numerze identyfikacyjnym bądź użyć do wyszkiwania jej adresu.

Gdy znajdziesz interesującą Cię lokalizacje, wszystkie informacje, takie jak ulica czy numer działki już się wyświetlają. Wystarczy jedynie kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby poznać szczegóły, takie jak numer identyfikacyjny, województwo miasto, gminę i obręb. Jeśli interesuje Cię wielkość działki, możesz użyć ikonki miary, która znajduje się po lewej stronie na belce menu. Dzięki niej, klikając na mapę, możesz wprowadzić powierzchnię do pomiaru. Serwis również umożliwia wydruk wybranego kawałka mapy, czy sprawdzenie widoku na podstawie Google StreetView.

Obsługa serwisu Geoportal360.pl

Na tym serwisie menu zostało ograniczone do niezbędnego minimum. Po lewej stronie wybierasz jaki rodzaj mapy Cię interesuje. Znajduje się tam też lupka, która umożliwia wprowadzenie adresu. Po wpisaniu potrzebnych danych portal naprowadzi Cię na wybrany adres. Tak jak w pozostałych programach. Numer działki wyświetla się na niebiesko na każdym wyznaczonym rejonie. Po kliknięciu na działkę podświetla się ona. Otwarte zostaje też menu z danymi dotyczącymi gruntu. Właśnie w tym oknie wyświetla się numer TERYT, numer identyfikacyjny oraz adres. Na dole okna z danymi znajduje się też opcja księgi wieczystej, dzięki czemu możesz poznać jej numer. Strona przekieruje Cię wtedy na odpowiedni portal. Jest to jednak dodatkowo płatna opcja.

Wymiary działki na serwisie OnGeo.pl

Na stronie OnGeo.pl nie od razu wyświetla się mapa. W pierwszej kolejności należy wprowadzić adres bądź numer działki. Po jej wskazaniu wyświetla się jej powierzchnia oraz numer. Serwis umożliwia lokalizacje poprzez mapę satelitarną lub klasyczną. Po wybraniu działki można wygenerować płatny raport uwzględniający zaznaczone po lewej stronie dane. To przydatna opcja, kiedy przymierzamy się do zakupu działki i potrzebujemy nieco więcej informacji na temat gruntu i jego okolic.

Jak sprawdzić granice działki telefonem?

Zdarza się, że akurat przypadkiem natrafisz na interesującą Cię działkę, bądź po prostu chcesz zmierzyć jej granice, będąc już na miejscu. Dzięki odpowiednim aplikacjom mobilnym i telefonie wyposażonym w nawigację satelitarną również możesz tego dokonać

Aplikacje tego typu działają na takiej samej zasadzie jak zwykły GPS. Programy te mają nieco więcej opcji niż klasyczna nawigacja. Dzięki temu telefon zyskuje możliwości pomiaru i wyznaczania granic gruntu.

W przypadku smartfonów możesz skorzystać z mobilnej wersji geoportal.gov.pl, którą znajdziesz w wyszukiwarce. Serwis komputerowy jest w tym przypadku przystosowany do telefonów o dowolnej, mobilnej wyszukiwarce. Menu pojawia się na dole ekranu i interesujący Cię grunt można wyszukać, wpisując adres, numer działki lub współrzędne geograficzne. Dodatkową funkcjonalnością wersji mobilnej jest geolokalizacja posiadacza telefonu. Po włączeniu jej serwis zapyta o pozwolenie na udostępnianie Twojego położenia.

Gdy udzielisz na to zgodę, na mapie pojawi się znacznik wskazujący Twoje położenie. Jednak z uwagi na to, że wersja przeglądarkowa może być nieco trudna w użytkowaniu, lepiej wejść do sklepu z aplikacjami w Twoim telefonie i znaleźć aplikację GeoportalMobile. To dosłownie ta sama mapa, jednak lepiej przystosowana i wygodniejsza w obsłudze na urządzeniu mobilnym. Dodatkową możliwością aplikacji jest także śledzenie trasy. Po jej włączeniu na mapie zacznie wyświetlać się ścieżka, którą przebędziemy z naszym telefonem. Dzięki temu możesz na przykład zmierzyć interesującą Cię działkę. Program pozwala również na zapisywanie lokalizacji i dróg, co przyda się, szczególnie gdy będziesz chciał w przyszłości wyszukać miejsce, które już kiedyś odwiedziłeś.

W przypadku aplikacji wyszukiwanie możesz rozpocząć od wpisania interesującego Cię adresu w okno wyszukania na górze ekranu. Ikona mapy w lewym górnym rogu pozwala nałożyć na mapę warstwy pokazujące numery posesji, nazwy ulic oraz numery działek. Niestety program nie pozwala poznać więcej szczegółów jak na przykład numer TERYT. Oznacza to, że resztę informacji uzyskasz jedynie przy użyciu serwisu internetowego na swoim komputerze. Aplikacja jest dostępna za darmo dla posiadaczy wszystkich dostępnych na rynku systemów operacyjnych.

Kategorie

Budowa Polecamy Projekt i działka

Podziel się