Izolacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Thermaflex
01.05.2021

Jak dobrać izolację instalacji sanitarnych i grzewczych? Izolacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Właściwe zaizolowanie instalacji sanitarnej oraz grzewczej jest bardzo ważnym etapem prac budowlanych i remontowych. Ewentualne błędy mogą skutkować bowiem poważnymi problemami w późniejszym użytkowaniu. Jak dobrać odpowiednie materiały izolacyjne gwarantujące bezpieczeństwo i wydajność? Na to pytanie odpowiada ekspertka z firmy Thermaflex, Karolina Król.

Instalacje sanitarne izoluje się po to, by ograniczyć straty przesyłanego ciepła oraz zabezpieczyć je przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, w tym wody i wilgoci. Od jakości wykonania izolacji instalacji grzewczych zależy utrata energii oraz wysokość kosztów eksploatacji. Jaka powinna być ta właściwa izolacja?

Dobry materiał !

Wybierając odpowiednią izolację dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, bardzo ważny jest wybór materiału o jak najlepszym współczynniku przewodzenia ciepła lambda (ʎ). Warto poszukiwać materiałów, które nie chłoną wilgoci, mającej znaczny wpływ na pogorszenie własności izolacyjnych otulin i mat. W efekcie taki materiał może obniżyć efektywność instalacji poprzez zwiększenie strat ciepła.

Decydując się na zastosowanie określonego materiału izolacyjnego dla instalacji grzewczych i sanitarnych, powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ogniowe, zgodność z prawem, efektywność, trwałość oraz jego aspekty ekologiczne. Ważny jest także wybór produktów, które można poddać całkowitemu recyklingowi – mówi Karolina Król z Thermaflex.

Jednym z rozwiązań, które gwarantuje wysoką wydajność i brak negatywnego wpływu na środowisko, jest system izolacji technicznych wykonany z najwyższej jakości pianki poliolefinowej o zamkniętej strukturze komórkowej. ThermaSmart PRO firmy Thermaflex to kompletny system o bardzo dobrej wartości współczynnika przewodzenia ciepła skutecznie ograniczający straty energii cieplnej, a także o wyjątkowej odporności mechanicznej. Izolacja ta – dzięki swojej budowie oraz właściwościom przeciwdziałającym pochłanianiu wilgoci – nie zmienia swoich parametrów izolacyjnych przez cały okres jej użytkowania o ile została właściwie zamontowana.

Właściwości izolacyjne i przeciwpożarowe

Wybierając materiały izolacyjne, zawsze należy brać pod uwagę aspekt przeciwpożarowy. Tragedia może wydarzyć się zawsze i w każdym budynku, a zastosowanie materiałów niepalnych może uchronić osoby znajdujące się wewnątrz przed utratą zdrowia lub życia.

Jednym z najważniejszych aspektów przy projektowaniu i wykonywaniu systemów rurowych z zastosowaniem dopuszczonych przez ustawodawcę materiałów jest bezpieczeństwo pożarowe. Daje nam to gwarancję, że w przypadku ewentualnego pożaru, zastosowana izolacja pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia. Istotne jest również to, aby wydzielający się podczas spalania materiałów izolacyjnych dym nie stanowił dodatkowego zagrożenia i nie utrudniał bezpiecznej i szybkiej ewakuacji – mówi ekspertka z firmy Thermaflex.

Rozwiązanie firmy Thermaflex – system ThermaSmart PRO – posiada klasę ogniową BL-s1;d0 (otuliny) i B-s2;dO (maty), spełniając wymagania techniczne i prawne w zakresie nierozprzestrzeniania ognia na instalacjach. Tym samym klasyfikuje się jako materiał niezapalny i nie rozprzestrzeniający ognia. Pod wpływem działania płomieni pianka wydziela minimalną ilość nietoksycznego jasnego dymu, który nie utrudnia drogi ewakuacji osobom znajdującym się w budynku, na przykład poprzez ograniczenie widoczności lub zatrucie dymem.

Odpowiednia grubość izolacji

Oprócz właściwego doboru materiału i technologii wykonania izolacji, bardzo ważna jest także jej grubość. O odpowiedniej grubości izolacji dla instalacji grzewczych i sanitarnych mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Minimalna grubość izolacji dobierana jest na podstawie średnicy wewnętrznej rurociągu oraz współczynnika przewodzenia ciepła λ.

Najmniejszą wskazaną w rozporządzeniu grubością izolacji jest 6 mm, która to może być zastosowana jedynie w podłodze, niemniej jednak spełnione muszą zostać dodatkowe obwarowania. Jednym z najważniejszych warunków stawianych izolacji jest wielkość współczynnika przewodzenia ciepła λ, ponieważ jego wartość determinuje ostateczną grubość izolacji, która może zostać zastosowana. Inaczej ma się sprawa w przypadku przewodów wody zimnej, ponieważ tej kwestii nie reguluje rozporządzenie i kierować się musimy głównie zabezpieczeniem przeciw kondensacji pary wodnej – dodaje Karolina Król z firmy Thermaflex.

Rola właściwego montażu

Izolację instalacji grzewczych i sanitarnych wykonuje się po to, by ograniczyć wszelkie straty ciepła i zabezpieczyć rury. Jednak nawet w przypadku, w którym inwestor zdecyduje się na zakup rozwiązań o najlepszych parametrach, nie będą one miały pozytywnego wpływu na codzienną eksploatację, jeśli zostaną błędnie zamontowane.

– Prawidłowy montaż pozwoli osiągnąć zamierzone cele i korzyści, które dana izolacja ma przynieść. Stąd dobrze, jeśli wybrany system izolacji technicznych jest kompletny oraz umożliwia łatwy, szybki i skuteczny montaż. Gwarantuje to efektywną pracę instalacji przez wiele lat, przy minimalnych stratach energii, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji – dodaje ekspertka z firmy Thermaflex.

Wybór właściwego systemu do izolacji instalacji grzewczych i sanitarnych pozwoli ograniczyć stary, zabezpieczyć rury oraz cieszyć się bezpieczeństwem przez długie lata. System izolacji Thermaflex występuje w postaci otulin, mat oraz części prefabrykowanych do izolacji newralgicznych miejsc. Produkty dostępne są także w wersji samoprzylepnej, co pozwala na skrócenie czasu montażu izolacji. Ponadto, producent oferuje akcesoria, które ułatwiają przeprowadzenie wszelkich czynności – klej, taśmę czy narzędzia montażowe.

Materiał prasowy Thermaflex

Kategorie

Centralne ogrzewanie Instalacje THERMAFLEX Wodno-kanalizacyjna

Podziel się