Przyłącze elektryczne do domu jednorodzinnego. Rodzaje, dokumentacja i koszt
24.02.2021

Przyłącze energetyczne do domu jednorodzinnego. Rodzaje, dokumentacja i koszt

Przyłącze energetyczne jest kluczowym elementem instalacji elektrycznej, który łączy instalację na posesji z zewnętrzną siecią elektroenergetyczną. Bez dostępu do energii elektrycznej nie można ani zbudować domu, ani w nim mieszkać. O przyłącze elektryczne trzeba więc zadbać już na początkowym etapie budowy. Poniżej tłumaczymy, jak wygląda procedura wykonania przyłącza elektrycznego i jaki jest koszt tego typu inwestycji.

Elementy instalacji elektrycznej w domu – omówienie

Domowa instalacja elektryczna składa się z kilku elementów, które odpowiadają za ciągłość dostaw energii. Musi być zaprojektowana tak, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfort użytkowania.

Najważniejsze elementy instalacji elektrycznej to:

Przyłącze elektryczne, które łączy linię energetyczną z instalacją wewnętrzną domu. Jego końcowym elementem jest złącze umieszczone w skrzynce ochronnej. Najczęściej stawia się ją na granicy działki lub w innym dobrze dostępnym miejscu – na przykład zewnętrznej ścianie. W skrzynce dodatkowo umieszcza się licznik energii oraz bezpieczniki główne.

Rozdzielnica. Połączona jest z wewnętrzną linią zasilającą. Umieszczone są w niej zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe i przeciwporażeniowe oraz układ sterujący instalacją. Z rozdzielnicy wychodzą także obwody zasilające.

Instalacja wewnętrzna. W jej skład wchodzi osprzęt elektroinstalacyjny (przewody i puszki) oraz przekaźniki prądu (łączniki, gniazda i bezpieczniki). Instalacja elektryczna w budynku może być podtynkowa, wtynkowa lub natynkowa. Ze względów estetycznych w domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się instalację podtynkową. Przewody oraz puszki umieszcza się wtedy w bruzdach lub otworach wykutych w ścianach.

Rodzaje przyłącza elektrycznego

Obecnie stosuje się dwa rodzaje przyłączy energetycznych: przyłącze kablowe i przyłącze powietrzne.

Za pomocą przyłącza kablowego prąd doprowadzany jest do działki za pomocą przewodów podziemnych. Tego rodzaju przyłącze wykonuje się zarówno z linii napowietrznej, jak i podziemnej. Nie jest ono jednak pozbawione wad. Jest drogie, pracochłonne i wymaga szczegółowego projektu. Musi też znajdować się w odpowiedniej odległości od innych instalacji (gazowej, wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej).

Ze względów bezpieczeństwa coraz częściej rezygnuje się natomiast z przyłącza napowietrznego. Szpeci budynek, łatwo je uszkodzić, a konserwacja jest bardzo kosztowna. Można je jeszcze spotkać w starych typach budynków, a nowe wykonuje się wyłącznie wtedy, gdy obok działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Jedyną zaletą tego rodzaju przyłącza elektrycznego są jego niewysokie koszty.

Warunki techniczne przyłącza. Jakie dokumenty są potrzebne?

Niezależnie od typu przyłącza elektrycznego, potrzebna będzie odpowiednia dokumentacja. Pierwszym i najważniejszym dokumentem, jaki trzeba otrzymać, są warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Wydaje się je na wniosek właściciela działki, na formularzu dostępnym w miejscowym zakładzie energetycznym. Oprócz danych osobowych, we wniosku trzeba wpisać:

  • wartość mocy przyłączeniowej,
  • ilość i moc odbiorników energii elektrycznej,
  • przewidziane roczne zużycie energii,
  • planowany termin rozpoczęcia prac.

Do wniosku należy dołączyć akt własności (lub inny dokument potwierdzający własność) oraz plan zabudowy. Zakład energetyczny zobowiązany jest wydać warunki wykonania przyłącza w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W dokumencie określi sposób zasilania budynku, rodzaj i umiejscowienie przyłącza, a także miejsce, w którym musi znajdować się licznik i główne bezpieczniki. Dodatkowo przedstawi również projekt umowy o przyłączenie do sieci.

Dalsze kroki zależą od rodzaju przyłącza. Najprostsze do wykonania jest przyłącze napowietrzne i może być wykonane niemal od razu po otrzymaniu warunków. Przyłącze kablowe to niestety więcej formalności i znacznie obszerniejsza dokumentacja. W takim wypadku trzeba opracować kompletny projekt przyłącza i uzgodnić go w zakładzie energetycznym oraz Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji.

Instytucje te stwierdzą, czy projekt spełnia wszystkie wymagania techniczne i nie koliduje z innymi instalacjami. Ostatnim krokiem formalnym jest wystąpienie do urzędu gminy lub miasta o pozwolenie na wykonanie przyłącza. Po otrzymaniu zgody można od razu przystąpić do jego budowy.

Gotowe przyłącze należy zgłosić do zakładu energetycznego, który dokona odbioru i wykona inwentaryzację powykonawczą. Kolejno trzeba udać się do zakładu energetycznego wraz z protokołem odbioru i podpisać umowę o dostawę energii elektrycznej.

Ile kosztuje przyłącze elektryczne?

Największy wpływ na cenę wykonania przyłącza elektrycznego ma jego rodzaj, długość oraz moc przyłączeniowa (zazwyczaj wynosi ona 12 kW). Orientacyjne koszty realizacji dla przyłącza o standardowej mocy przedstawione są poniżej:

  • Kablowe przyłącze energetyczne. Jeśli długość przyłącza jest mniejsza niż 200 m, zapłacimy za nie od 140 do 180 zł za każdy 1 kW mocy. Standardowo będzie to więc od 1680 do 2160 zł. Cena wzrośnie, jeśli długość przyłącza przekracza 200 m. W takim przypadku za każdy dodatkowy metr przyłącza trzeba będzie zapłacić od 40 do 50 zł.
  • Napowietrzne przyłącze elektryczne. Stawka podstawowa przy długości mniejszej niż 200 m to 100-130 zł za każdy 1 kW. Zapłacimy więc 480-600 zł. Opłaty za przyłącze o ponadstandardowej długości są takie same, czyli 40-50 zł za każdy dodatkowy metr.

Powyższe wyliczenia są orientacyjne i mogą różnić się w zależności od dostawcy energii elektrycznej i stawek obowiązujących w konkretnym regionie.

Kategorie

Elektryczna Instalacje

Podziel się