Usunięcie azbestu i eternitu z dachu domu. Fot. CREATON
30.06.2021

6 faktów o azbeście, które musisz wiedzieć

NA TWOIM DACHU ZALEGA AZBEST?  SZKODIWOŚĆ AZBESTU, KTO I JAK MOŻE ZDEMONTOWAĆ AZBEST Z TWOJEGO DACHU ? SPRAWDŹ PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT TEGO MATERIAŁU I JEGO PRAWIDŁOWEGO USUWANIA

1.  Dlaczego kiedyś stosowano dachy z azbestu?

Azbest do użytku na skalę przemysłową wszedł w XIX wieku. Wtedy docenione zostały jego liczne zalety, m.in.: elastyczność, trwałość, odporność oraz relatywnie niski koszt. Dopiero w latach 80. XX wieku dowiedziono jego toksycznych właściwości. Współcześnie, wykorzystywanie tego materiału jest zakazane m. in. w Unii Europejskiej, Japonii oraz Australii.

2.  Dlaczego azbest jest niebezpieczny dla zdrowia?

Największym zagrożeniem dla zdrowia jest pył azbestowy, który powstaje w momencie uszkodzenia powierzchni płyty. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Dostając się do układu oddechowego, pył może wywoływać szereg chorób, takich jak: rak płuc, międzybłoniak opłucnej czy azbestoza.

3.  Kto może zdemontować stary dach z azbestu?

Usuwanie azbestu musi być wykonywane wyłącznie przez profesjonalistów. Teren, z którego usuwa się azbest powinien być odizolowany, aby zapobiec narażeniu przypadkowych ludzi na kontakt z rakotwórczymi włóknami minerału. Podczas prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu poziom stężenia azbestu w powietrzu powinien być stale monitorowany.

4.  Dlaczego pokrycie z azbestu podczas demontażu polewane jest wodą?

Podstawową zasadą przy usuwaniu azbestu jest ostrożność i niedopuszczenie do jego zniszczenia. Ze względu na to, że ten materiał jest szczególnie niebezpieczny w stanie suchym. Dlatego przy jego usuwaniu pokrycie dachowe najpierw polewa się wodą. W ten sposób skutecznie zmniejszone zostaje ryzyko rozprzestrzeniania się szkodliwego pyłu.

5.  Jak utylizować pokrycia dachowe zawierające azbest?

Po zdjęciu z dachu pokrycia azbestowe muszą być składowane w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. Składowiska tworzone są w odpowiednio przygotowanych zagłębieniach w gruncie. Sam transport azbestu do miejsca utylizacji odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych.

6.  Czy można pozostawić pokrycie azbestowe na dachu?

Polska przyjęła Program Oczyszczania Kraju z Azbestu, którego celem jest całkowite wyeliminowanie pokryć zawierających azbest do końca 2032 roku. Państwo pomaga mieszkańcom pozyskanie na ten cel stosownych dotacji. W procedurze tej można uzyskać wsparcie finansowe od gminy, na terenie której znajduje się dany budynek.

Materiał prasowy CREATON

Kategorie

CREATON Elewacja i dach Remont

Podziel się